ஜார்ஜ் பர்சியா பயோ (விக்கி)

ஜார்ஜ் புர்சியா தனிமையில் இருக்கிறாரா அல்லது திருமணமானவரா? மனைவி, உயரம், நிகர மதிப்பு & சுயசரிதை. ஜார்ஜ் புர்சியாவின் விவகாரம், குடும்பம் மற்றும் சம்பளம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.