பில்லி போர்ட்டர் வாழ்க்கை வரலாறு

பில்லி போர்ட்டர் திருமணமானவர், கணவர், நிகர மதிப்பு, இனம், வயது, உயரம், விக்கி, சமூக ஊடகங்கள், பாலினம், ஜாதகம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பில்லி போர்ட்டர் யார்? பில்லி போர்ட்டர் ஒரு பிரபல அமெரிக்க நடிகர், பாடகர் மற்றும் பாடலாசிரியர்.