காங் ஹியோ-ஜின் பயோ (விக்கி)

காங் ஹியோ-ஜின் திருமணமானவரா? கணவர், உயரம், நிகர மதிப்பு & சுயசரிதை. காங் ஹியோ-ஜின் விவகாரம், குடும்பம், சம்பளம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.