அலிசன் ஓவன் வாழ்க்கை வரலாறு

அலிசன் ஓவன் பயோ, விவகாரம், திருமணமானவர், கணவன், நிகர மதிப்பு, இனம், வயது, தேசியம், உயரம், விக்கி, சமூக ஊடகம், பாலினம், ஜாதகம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அலிசன் ஓவன் யார்? அலிசன் ஓவன் ஒரு பிரிட்டிஷ் தயாரிப்பாளர்.