ரஃபேல் லியோ பயோ (விக்கி)

ரஃபேல் லியோ தனிமையில் இருக்கிறாரா அல்லது டேட்டிங்கில் இருக்கிறாரா? காதலி, உயரம், நிகர மதிப்பு & சுயசரிதை. ரஃபேல் லியோவின் விவகாரம், குடும்பம் மற்றும் சம்பளம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.