ஜாக் கிளார்க் வாழ்க்கை வரலாறு

சாக் கிளார்க் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பிரபல முன்னாள் தொழில்முறை ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து வீரர் ஆவார். அவர் Oakleigh Chargers (TAC கோப்பை) அணியைச் சேர்ந்தவர்...