ஃபஹத் அல் குபைசி பயோ (விக்கி)

ஃபஹத் அல் குபைசி திருமணமானவரா? மனைவி, உயரம், நிகர மதிப்பு & சுயசரிதை. ஃபஹத் அல் குபைசியின் விவகாரம், குடும்பம் மற்றும் சம்பளம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.