லீ ஃபோஸ் பயோ (விக்கி)

லீ ஃபோஸ் ஒரு அமெரிக்க DJ மற்றும் தயாரிப்பாளர். ஹாட் நேச்சர்டு என்ற மின்னணு இசைக்குழுவின் உறுப்பினராக அவர் புகழ் பெற்றார். கிளாசிக் ஹவுஸ், R&B, 1990களின் ஹிப்-ஹாப்...