லானிஷா கோல் வாழ்க்கை வரலாறு

லானிஷா கோல் ஒரு பிரபலமான ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க மாடல், புகைப்படக் கலைஞர் மற்றும் நடிகை ஆவார்.