சாரா ஜேன் சீமோர் வாழ்க்கை வரலாறு

சாரா ஜேன் சீமோர் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம் மற்றும் ஐரிஷ் நடிகை மற்றும் இசைக்கலைஞர் ஆவார், நண்பர்களுடன் உரையாடல் (டிவி தொடர்) 2022,